Barkod Tescili
Barkod Tescili

Barkod Tescili

Barkod Örneği

Barkod Nedir?

Barkod; kodlanabilir nitelikteki verilerin değişik kalınlıktaki dik çizgi ve bu çizgiler arasındaki boşluklar sayesinde verinin otomatik olarak kodlanmasını sağlayan ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılabilen bir yöntemdir. Uygulamada ise barkod farklı kalınlıklarda çizgilerden oluşan görsel ve gizli veri bilgisi olarak bilinmektedir. Barkod, ticaret ve sanayinin hemen her alanında yaygın olarak kullanılmakta olan ve son zamanlarda çeşitli türleri ortaya çıkan bir bilgi depolama sistemidir. Barkod içerisinde ürünlere ait stok kodları, ürünleri ayrıntılı seri numarası gibi bilgilerin eklenmesi sağlanabilir. Fakat ürünle ilgili ayrıntılı fiyat v.s bilgiler barkod içerisinde bulunmaz. Bu bilgiler bilgisayar programı sayesinde barkod ürün seri numarasıyla eşleşerek sisteme düşer. Barkod günümüzde sıklıkla stok durumu ve ürünlerin veya sunulan hizmetlerin kontrolü için kullanılmaktadır.

Barkod veri girişlerindeki hatalı girişlerin azaltılması için bulunmuş ve verilerin girişlerinin kolaylaştırılmasını ve hata ihtimalinin sıfıra indirilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. Barkodlardaki veriler barkod okuyucular sayesinde çözümlenmektedir.

Barkod üzerinde numaraların ilk üçü ait olduğu ülkeyi belirlemektedir. Mesela 869 Türkiye’nin barkoddaki ülke kodudur. Türk ürünlerinde bulunan barkodlar 869 kodu ile başlamak zorundadır. Devam eden 4 hane firmaya ait koddur ve her firma için ayrı ayrı kodlar belirlenir. Fakat firma kodu 4 haneden ibaret olmak zorunda değildir. Ürün çeşitliliği ve sayılarına göre bu kod sayısı değişebilir. Firmalar kodlarını Milli Mal Numaralama Merkezi aracılığıyla alabilirler. Sonrasında gelen 5 hane ise ürünün kodunu oluşturmaktadır. Firmalar ürün kodunu istediği gibi değiştirirler. Sadece ilaç sektöründe ürün kodlarının başlangıç numarası belirli ürünler için zorunlu tutulmuştur. Son rakam ise işlemin sağlamasını yapmaktadır. Kendisinden önce gelen 12 hanenin toplamına eşit olmak zorundadır. Bu şekilde ürünün doğru girildiğinin sağlaması yapılmış olacaktır.

Örnek vermek gerekirse

Ülke Kodu

Firma Kodu

Ürün Kodu

Doğrulama

869

123

4567

6

Barkodun Sıkça Kullanıldığı Başlıca Alanlar 

 

KLASİK BARKOD STANDARTLARI

Şu anda dünya genelinde kullanılan 255 farklı türde barkod standartları vardır. Fakat açıklamalarımızda ülkemizde ve uluslararası alanda en yaygın barkod türlerini anlatacağız. Firmalarda uygulanacak barkod seçimlerinde otomasyon konusunda deneyimli firmalardan danışmanlık almak en mantıklı yöntemdir. Çünkü barkod seçimleri yapılırken verilerin büyüklüğü, verilerin şekli, verilerin yoğunluğu, güvenlik, kontrol ve denetim gibi konular düşünülmelidir. Firmalara aktif şekilde danışmanlık veren kaliteli otomasyon firmaları bu konuda firmaları danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.

EAN (European Article Numbering) 13

Avrupa ülkelerinde EAN-13 adı verilen ve 13 adet rakamdan oluşan barkod kullanılır. Türkiye’de uygulanan barkod standartı da EAN13’dür. EAN kodu Türkiye’de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesine bağlı bulunan Milli Mal Numaralama Merkezi tarafından verilmektedir. EAN kodu kullanmak isteyen firmalar MMNM’ye üye olmak zorundadırlar. EAN-13 barkodları ürünün hangi ülkede üretildiği yada hangi ülke menşeili olduğunun bilgisini vermemektedir.

Eğer ürün üzerine farklı bilgiler yazılacaksa bu EAN-13 ile yapılamaz. Ürün üzerine üretim tarihi, son kullanma tarihi, ürün miktarı veya ürün fiyatı gibi bilgilerde yazılabilir. Fakat bu pek tercih edilmese de bu türde uygulanacak yöntem EAN-128 barkodu ile basılmasıdır.

EAN 8

Barkod sistemlerinin diğer bir uygulama şeklidir. EAN 8 barkodun çıkarılmasının nedeni ise en küçük EAN 13 barkodun ambalajın %25’inden daha fazla yer kaplamasıdır. Eğer ürün üzerine standartlara uygun en küçük şekilde basılacak barkod ürün ambalajını %25’inden fazla bir yer kaplıyorsa EAN 8 başvurusu yapılmalıdır. Bu barkod türünde de ilk 3 hane ülke kodunu belirler. Sonraki kodlar ise MMNM tarafından verilen 4 rakamlı ürün kodudur. Son bir hanede doğruluğu teyit için konulmuş sağlama kodudur. EAN 13’ten tek farkı firma kodunun olmayışıdır. Fakat bu kodu kullanabilmek için muhakkak EAN 13 basmak için yeterli büyüklükte bir ambalaj olmadığı ispatlanmalıdır.

UPC

Amerika ve Kanada’da kullanılan bir barkod sistemidir. Bu sistem EAN sistemi ile aynı alfabeyi kullanmakta fakat toplam 12 rakamdan oluşmaktadır. 12 rakamın kendi arasında dağılımı da tıpkı EAN sistemindeki gibidir. Bir karışıklığa yol açmamak için EAN-13 sisteminde de 0 başlangıç numarası UPC için ayrılmıştır. EAN 8 barkod sistemine benzeyen UPC-E barkod sistemi de aynı şartlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Tek farkı 6 rakamdan oluşmasıdır.

ISBN (International Standard Book Number)

ISBN yaklaşık 40 yıl önce ortaya çıkarılmış bir kitap numaralama sistemidir. Sistem İngilizce isminin ilk harflerinden oluşan kısaltması ile ISBN olarak adlandırılmıştır. Türkçesi ise “Uluslararası Standart Kitap Numarası” anlamındadır.

ISBN sisteminin uygulanmasındaki ana amaç, basılı materyal numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenmesi ve belirli bir standarta bağlanmasıdır. Bu şekilde standarta bağlanmış basılı materyaller yayımcıyı ve yayımcı tarafından yayınlanan basılı materyalin bilgisini belirtmektedir.

ISBN sistemide aynı EAN-13 sistemi mantığındadır. ISBN sisteminde yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verilir. Bu numara dört farklı grup ve toplam on rakamdan oluşur. Birinci grupta bulunan rakamlar basılı materyalin yayınladığı ülkeyi belli etmektedir. İkinci grupta bulunan rakamlar basılı materyalin yayımcısını tanımlar. Üçüncü grupta bulunan rakamlar basılı materyale ait sıra numarasını tanılamaktadır. Dördüncü grupta bulunan rakamlar ISBN’nin doğruluğunun denetimini sağlayan ve yine EAN 13 sistemindeki gibi tek rakamdır. Süreli yayınlar için olan türüne ISSN (International Standart Serial Number) denmektedir.Müzik yayınları için olan türüne de ISMN (International Standart Music Number) denmektedir.

ISBN HANGİ MATERYALLERE VERİLEBİLİR?

Basılı Materyal (Kitap ve Katalog gibi)
Videolar
Filmler
Kasetler
Mikroformlar
Karma Yayınlar (Kitap+CD gibi)
Eğitim Amaçlı Bilgisayar Yazılımları
Atlaslar
Braille Alfabesiyle Yazılmış Materyal
Elektronik Yayınlar

ISSN işlemleri tarafımızca yapılmaktadır. Basılı Materyaller için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen numarayı tarafımıza iletmenizin ardından barkod numaranız belirttiğiniz gönderi yoluyla size ulaştırılacaktır.

GS1 Barkod Başvurusu İçin Ne Gerekli Evraklar Listesi

1-Başvuru Formu
2-Noter Onaylı Taahhütname
3-Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Sicil Sureti
4-Muhasebeci Onaylı Başvuru Yılından 1 yıl Öncesine Ait Gelir Tablosu
5-Banka Ücret Dekontu

NOT: Eğer Başvuran Firma Başvurduğu yıl içerisinde kurulmuş ise Gelir Tablosu gönderemeyeceğinden Kuruluş İşlemlerinin İlanının yapıldığı Ticaret Sicil Gazetesini göndermesi gereklidir.

Referanslarımızdan Bazıları